LOGO, GRAPHIC

New Smart Business Person by 午後の紅茶 / Title Logo & Type Direction

– Staff Credit –

Creative Director: Shiro Ueshima / Copywriter:Yuki Asai / Art Director:Kuniyasu Obata / Planner:Shogo Mutagamihigashi / Technical Director:Sheiji Doi / Producer:Mariko Tsutsumi・Chiharu Yato / PM:Akane Maekawa・Yuki Shiihara / Director:Youdai Kida / Designer:Kei Kawakami(asobi graphic) / Cam:Ryosuke Toyama / Lig:Yoshiyuki Morishita / Art:Yuichi Ishida / STY:Mika Matsumoto(mahna mahna) / HM:Miyuki Yoshida(B-side) / SFX:Keinji Kawaguchi(Kikkousen) / Cas:Keita Nagahara(e-spirit) / Cast:Hiroo Ando、Ikuma Nagatomo / Music:Yoshihisa Sato(THIRTIETH) / Edit:Shusei Oohashi / Mixer:Akari Tatsumi

ADFEST 2017 – BRONZE Prize
MOBILE LOTUS “VIDEO, VIRAL VDO & INTERACTIVE VDO”

nsbp_01

/// Full ver. ///
※スマートフォンでお楽しみください。

/// Making ///